Leveringsvoorwaarden

De levering vindt plaats binnen 2-4 werkdagen nadat de bestelling en de betaling is gedaan. De leveringen vinden plaats onder voorbehoud van overmacht. De besteller gaat akkoord met een mogelijke gedeeltelijke levering.

Bezorgkosten
Vanaf € 85 is het mogelijk om bij Egro te bestellen in Nederland. In uithoeken van Nederland zoals Zeeland, Noord Nederland en de eilanden wordt er contact gezocht met de besteller of de levering plaats kan vinden voor de genoemde bezorgkosten. De bezorgkosten bedragen € 9,75 bij een bestelling op 1 afleveradres. De besteller kan tijdens kantooruren de bestelling ook komen ophalen bij Egro in Utrecht, dan komen de bezorgkosten te vervallen.

Garantie
De besteller moet onmiddellijk na ontvangst controleren of de bestelling compleet is. De verantwoordelijkheid van degenen, die de bestelling brengt houdt op, zodra ze de producten op het terrein van de besteller hebben neergezet en deze de producten aangenomen heeft. Als een bestelling niet compleet is, zal de bezorger in bijzijn van de besteller Egro contacten en naar oplossingen zoeken. Kwaliteitsklachten moet de besteller ons binnen 24 uur schriftelijk melden. Onze garantie heeft geen betrekking op schade, die door de besteller is veroorzaakt vanwege een verkeerde behandeling, verkeerde opslag of te lange bewaring. De besteller moet bewijzen, dat de schade niet zijn schuld is. Voor zover er niet van opzettelijke of grove nalatigheid sprake is, zijn aanspraken op vergoeding van gebreken aan producten, om elke vorm van rechtsgeldige reden dan ook, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die onze producten vervoeren, uitgesloten. Voor gevolgschade aan andere producten of aan eigendom van de besteller zijn we niet aansprakelijk.
Teruggave van producten kan alleen plaatsvinden, wanneer bij Egro direct telefonisch of schriftelijk gereclameerd wordt. Reclameren kan bij een verkeerde of onjuiste levering tot 24 uur na ontvangst van de goederen. Het terugsturen van producten houden we niet voor zinvol gezien de beperkte houdbaarheid.

Prijsopgave
Alle prijsopgaven zijn in euro’s inclusief btw.

Schadevergoeding eisen
Vanwege handelingen, die niet zijn toegestaan, om het even om welke rechtsgeldige reden, zijn, voor zover er niet sprake is van opzettelijke of grove nalatigheid, tegen ons als ook tegen onze medewerkers en de personen, die voor ons de producten vervoeren, uitgesloten.

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot alles betaald is via online betaling, ons eigendom. Vervalt het eigendomsvoorbehoud door doorverkoop, vermenging, verplichting of verwerking, dan komt het nieuwe feit of de daaruit voortvloeiende vordering in de plaats van de geleverde producten (verlengde eigendomsvoorbehoud).

Betalingsvoorwaarden
Alle bestellingen die in de webshop van Egro worden geplaatst, dienen deze zonder uitzondering vooraf te worden voldaan. Bij het afronden van de bestelling worden de betalingsmogelijkheden aangeboden waarvan gebruik gemaakt dient te worden. Wanneer de bestelling geplaatst is gaan wij alle voorbereidingen treffen en kan de bestelling niet meer geannuleerd worden. Als betaling op zich laat wachten dient deze bestelling toch afgenomen te worden.